Menu Zamknij

Kursy SNE

ETAP I

Fundamenty życia chrześcijańskiego – to cykl kursów podstawowych, których celem jest kształtowanie dojrzałej postawy życia chrześcijańskiego osoby zewangelizowanej, która przez przyjście do Jezusa Zbawiciela staje się coraz bardziej Uczniem i poznając Jezusa, chce o nim świadczyć wobec braci.

1. Nowe Życie: Ewangelizacja podstawowa                        najbliższy termin w naszej SNE >>>

2. Emaus: Spotkanie ze Słowem Bożym

3. Jan: Formacja uczniów

4. Jezus w Czterech Ewangeliach

5. Historia Zbawienia: Nasza własna historia

6. Mojżesz: Formacja uwalniających

7. Błogosławieni Jesteście: Droga szczęścia

 

ETAP II

Jak ewangelizować – to cykl kursów, których celem jest dani narzędzi do pełnej dynamizmu ewangelizacji; kształtuje postawę kerygmatyczną, charyzmaty i wspólnotowość życia i świadectwa Ucznia; ten etap formuje Ucznia zarówno wewnętrznie (duchowo) jak i intelektualnie oraz daje narzędzia do ewangelizacji.

1. Paweł: Formacja ewangelizatorów

2. Dynamis: Ewangelizować z mocą

3. Tymoteusz: Jak czytać i zapamiętywać Biblię

4. Sekret Pawła: Jak formować następców

5. Apollos: Formacja głoszących

6. Damaszek: Moje życie to Chrystus

7. Maryja: List Chrystusa

 

ETAP III

Szkolenie ewangelizatorów – Kursy tego etapu są dedykowane dla ekip Szkół Lokalnych. Ich celem jest dalsza formacja Uczniów, tak by stali się w pełni ewangelizatorami, gotowymi iść i formować nowe ekipy, zakładać nowe szkoły ewangelizacji.

1. Maranatha

2. Piotr: Eklezjologia

3. Święty Hieronim: Wprowadzenie do Biblii

4. Łukasz: Apologetyka

5. Teologia Biblijna

6. Rzeka Zycia: Liturgia

7. Jetro: Ekumenizm